Implantaten

Het Dyna Helix implantaatsysteem combineert dé succesvolle eigenschappen in de implantologie

1 systeem

Wortelvormig met rechte zelf tappende schroefdraad

De Dyna Helix® implantaten zijn cilindrische schroef-type implantaten gebaseerd op een wortelvormige kern en een rechte zelf tappende schroefdraad. De speciale schroefdraadvorm resulteert in een krachtencombinatie die een mechanische fixatie en lastverdeling oplevert. Dit draagt bij tot de primaire stabiliteit van het implantaat.

Hoge primaire stabiliteit in alle botkwaliteiten

Het Dyna Helix® implantaatsysteem biedt u een optie voor gebruik in één- of twee-fase chirurgie. Uitstekende primaire stabiliteit in alle botkwaliteiten wordt bereikt door de eigenschappen van het implantaat. Het geeft de optie om te worden gebruikt bij vroegtijdige of onmiddellijke belasting.

Platform switching

De botniveau-implantaten hebben het platform-switching-concept. Het inbrengen gebeurt zonder montagetoestel door middel van een speciale octa driver.

ART geruwd titanium oppervlak

Om de beste mechanische en biologische eigenschappen te realiseren in combinatie met ideale oppervlaktebehandelingseigenschappen worden Dyna Helix® implantaten vervaardigd in de medische titaniumkwaliteit 5 ELI1,2,3,4.

Statistische analyse van de beschikbare onderzoeksliteratuur ondersteunt het bewijs dat het raakvlak tussen bot en implantaat afhankelijk is van de oppervlakteruwheid5 . Een specifieke oppervlaktetopografie met een Ra-waarde tussen 1 en 1,5µm biedt een optimaal oppervlak voor botintegratie6.

Biomechanische metingen tonen aan dat de beste resultaten op dit moment worden bereikt met een micro/macro ruwheid die varieert tussen 4 en 16µm. Dyna Helix® ART implantaten voldoen aan bovengenoemde karakteristieken door een Ra waarde tussen 1.2 en 1.5 en een micro/macro ruwheid tussen 4 en 14 micron te hebben. Deze kenmerken worden gerealiseerd door middel van een straalproces met HA-deeltjes van verschillende grootte. Een zuur etsend wasproces zorgt voor een schoon oppervlak met een optimale morfologie

implantaten

Een tweefase-implantaat met een optie voor éénfase chirurgie.

implantaten

Een tweefase-implantaat met een optie voor éénfase chirurgie.

implantaten

Een implantaat toepasbaar voor alle orale implantaatindicaties in de maxilla en mandibula ten behoeve van de functionele rehabilitatie van edentate of partieel edentate patiënten