Implantaten

Het Dyna Helix implantaatsysteem combineert dé succesvolle eigenschappen in de implantologie

Een tweefase-implantaat met een optie voor éénfase chirurgie.

Een tweefase-implantaat met een optie voor éénfase chirurgie.

Een implantaat toepasbaar voor alle orale implantaatindicaties in de maxilla en mandibula ten behoeve van de functionele rehabilitatie van edentate of partieel edentate patiënten