Dyna Helix DC

Dyna Helix DC Implantaat

Een tweefase-implantaat met een optie voor éénfase chirurgie

 • ideaal voor maxilla type III en IV bot
 • verdichtingszone
 • uitstekende primaire stabiliteit
 • platform switching
 • afgeronde onderzijde

Het design

Het Dyna Helix DC tandimplantaat is ontworpen als een driedelig cilindervormige schroef om in alle klinische situaties een stevige mechanische fixatie en optimale verdeling van de krachten te realiseren. Het is een twee-fase, schroefvormig implantaat, dat ook onder speciale omstandigheden gebruikt kan worden in een éénfase chirurgie. Het bereikt een uitzonderlijke primaire stabiliteit in Klasse IV bot, terwijl in Klasse I, dicht compact bot er een veilige en a-traumatische plaatsing gerealiseerd kan worden. Het DC tandimplantaat is gebaseerd op een wortelvormige Dual Core kern met zelftappende rechte draad.

De kern van het tandimplantaat zorgt voor botcondensatie gedurende plaatsing. Dit draagt bij aan primaire stabiliteit van de implantaten in alle bottypen en bevordert het genezingsproces. De afgeronde onderkant van het implantaat maakt de chirurgische procedures van de gesloten sinus lift gemakkelijk en a-traumatisch. De draad van het tandimplantaat is zodanig ontworpen dat de buiten diameter van het implantaat hetzelfde blijft en bovendien zorgt voor een optimale booractie.

Het gebruik van de Cortical Reamer en voortappen is nodig, vooral in het corticale bot, als het risico bestaat van oververhitting of het ontstaan van te veel spanning in het omringende bot. De onderzijde van de draadwindingen is meer horizontaal ontworpen zodat axiale krachten op een meer verticale wijze worden overgedragen aan het alveolaire bot.

Gebaseerd op de nieuwe principes voor snellere genezing en om botresorptie te voorkomen, zijn de implantaten volledig behandeld met het ART-oppervlakte. Het biologische breedte principe wordt gerespecteerd middels de V-vorm verbinding met het abutment, hetwelk bekend staat als “platform switching”. Een machinaal gepolijste kraag van slechts 0,2mm zorgt voor geleidelijke en nauwkeurige overgang naar het abutment. Het gebruik van meerdere implantaat diameters en all-fit-all abutments (alle opbouwen passen op alle implantaten) zorgt voor een interessante combinatie van eenvoud en betrouwbaarheid.

Het systeem

Het Dyna Helix implantaatsysteem combineert de succesvolle eigenschappen in de implantologie

 • wortelvormig met rechte zelftappende schroefdraad
 • hoge primaire stabiliteit in alle botkwaliteiten
 • early of immediate loading keuzemogelijkheid
 • platform switching
 • ART geruwd titanium oppervlakte

De speciale vorm van de schroefdraad resulteert in een combinatie van krachten dat zorg draagt voor een mechanische fixatie en een optimale krachtenverdeling. Dit draagt bij tot een hoge primaire stabiliteit van het implantaat.

Het Dyna Helix® implantaatsysteem geeft u de keuzemogelijkheid van één- of tweefase-chirurgie. Door de kenmerken van het implantaat zal een uitstekende primaire stabiliteit in alle botkwaliteiten bereikt worden. Het geeft de keuze om gebruikt te worden in standard, early of immediate loading indicaties.

De tweefase-implantaten hebben het platform switching concept. Indraaien wordt gedaan zonder mounting onderdeel door middel van een speciale octadriver.

Om de beste mechanische en biologische eigenschappen in combinatie met ideale oppervlakte behandelingseigenschappen te realiseren, zijn Dyna Helix implantaten gemaakt van medisch Titanium grade 5 ELI 1,2,3,4. Statistische analyses op de beschikbare onderzoeksliteratuur onderbouwt het bewijs dat bot-implantaat interactie afhangt van de oppervlakte ruwheid. Een specifieke oppervlakte topografie met een Ra-waarde tussen 1 en 1.5μm zorgt voor een optimale oppervlakte voor botintegratie. Biomechanische metingen laten zien dat, op dit moment, de beste resultaten gerealiseerd worden met een micro/macro ruwheid variërend tussen 4 en 16μm. Dyna Helix ART-implantaten voldoen aan de hiervoor genoemde eigenschappen door een Ra-waarde tussen 1.2 en 1.5 en en micro/macro ruwheid tussen 4 en 14 micron te hebben. Deze eigenschappen worden gerealiseerd door middel van een straalproces met verschillende afmetingen HA-deeltjes. Een zuuretsend reinigingsproces garandeert een schoon oppervlak en een optimale morfologie.

1 conische abutmentconnectie

Nauwkeurige afsluiting van de abutmentconnectie door gebruik van een octagon met perspassing

 • interne octagon met perspassing
 • conische abutmentconnectie
 • één universele K&B conische fixatieschroef
 • elk abutment past op alle implantaattypes en diameters

Vermoeidheidsproeven hebben aangetoond dat dit ontwerp, zelfs na meer dan 50 miljoen cycli (10 x ISO norm) geen breuk vertoont. De conische vorm van de universele fixatieschroef voorkomt loskomen, indien vastgezet met 30 tot 35 Ncm. Door frictiekrachten wordt slechts een kleine hoeveelheid van de gebruikte torque overgebracht naar de schroefdraad, met als gevolg een aanzienlijke spanningsafname. Dit, samen met de conische verbinding voorkomt overbelasting en breuk van de schroef gedurende normaal fysiologisch gebruik.

1 instrumentencassette

De standaard Dyna Helix instrumentencassette kan gebruikt worden voor alle Dyna Helix implantaten. Dus is het mogelijk om gedurende een operatie het type implantaat te kiezen zonder hiervoor een andere instrumentencassette te hoeven openen.