Dyna Helix ST

Dyna Helix ST Implantaat

Een tweefase-implantaat met een optie voor éénfase chirurgie

 • ideaal voor maxilla type I en II bot
 • geen verdichtingszone
 • platform switching
 • scherpe zelfsnijdende onderzijde

Het design

De Dyna Helix ST tandimplantaten zijn ontworpen als een tweedelig cilindervormige schroef. De vormgeving realiseert een goede verdeling van krachten en een goede mechanische fixatie waarmee plaatsing in alle klinische situaties mogelijk is. Het is een twee-fase schroefimplantaat, welke ook onder speciale omstandigheden gebruikt kan worden in een éénfase chirurgie. Het bereikt voldoende primaire stabiliteit en draagt er zorg voor dat er een veilige en a-traumatische plaatsing gerealiseerd kan worden. De Dyna Helix ST tandimplantaten zijn gebaseerd op een wortelvormige titanium kern met zelf tappende rechte draad tot aan de nek van het implantaat.

De scherpe onderzijde van het implantaat maakt de zelfsnijdende werking ideaal, zodat positionering in hoogte tijdens implantatie eenvoudiger is. Voortappen is nodig, vooral in het corticale bot, als het risico bestaat van oververhitting of het ontstaan van te veel spanning in het omringende bot. De onderzijde van de draadwindingen zijn meer horizontaal.

Het ontbreken van een verdichtingszone aan het bovenste gedeelte van de tandimplantaten vereenvoudigt chirurgie bij type l of ll bot (zoals gedefinieerd door Lekholm en Zarb). Gebaseerd op de nieuwe principes om bot resorptie te voorkomen, zijn de tandimplantaten volledig behandeld met het ART-oppervlakte.

Het biologische breedte principe wordt gerespecteerd middels de V-vorm verbinding met het abutment, hetwelk bekend staat als “platform switching”. Een machinaal gepolijste kraag van slechts 0,2mm zorgt voor geleidelijke en nauwkeurige overgang naar het abutment. Het gebruik van diverse implantaat diameters en all-fit-all abutments zorgt voor een interessante combinatie van eenvoud en betrouwbaarheid

Het systeem

Het Dyna Helix implantaatsysteem combineert de succesvolle eigenschappen in de implantologie

 • wortelvormig met rechte zelftappende schroefdraad
 • hoge primaire stabiliteit in alle bot kwaliteiten
 • early of immediate loading keuzemogelijkheid
 • platform switching
 • ART-geruwd titanium oppervlakte

De speciale vorm van de schroefdraad resulteert in een combinatie van krachten dat zorg draagt voor een mechanische fixatie en een optimale krachtenverdeling. Dit draagt bij tot een hoge primaire stabiliteit van het implantaat.

Het Dyna Helix® implantaatsysteem geeft u de keuzemogelijkheid van één- of tweefase-chirurgie. Door de kenmerken van het implantaat zal een uitstekende primaire stabiliteit in alle bot kwaliteiten bereikt worden. Het geeft de keuze om gebruikt te worden in standard, early of immediate loading indicaties.

De tweefase-implantaten hebben het platform switching concept. Indraaien wordt gedaan zonder mounting onderdeel door middel van een speciale octadriver.

Om de beste mechanische en biologische eigenschappen in combinatie met ideale oppervlakte behandelingseigenschappen te realiseren, zijn Dyna Helix implantaten gemaakt van medisch Titanium grade 5 ELI 1,2,3,4. Statistische analyses op de beschikbare onderzoeksliteratuur onderbouwt het bewijs dat bot-implantaat interactie afhangt van de oppervlakte ruwheid. Een specifieke oppervlakte topografie met een Ra-waarde tussen 1 en 1.5μm zorgt voor een optimale oppervlakte voor botintegratie. Biomechanische metingen laten zien dat, op dit moment, de beste resultaten gerealiseerd worden met een micro/macro ruwheid variërend tussen 4 en 16μm. Dyna Helix ART- implantaten voldoen aan de hiervoor genoemde eigenschappen door een Ra-waarde tussen 1.2 en 1.5 en en micro/macro ruwheid tussen 4 en 14 micron te hebben. Deze eigenschappen worden gerealiseerd door middel van een straalproces met verschillende afmetingen HA-deeltjes. Een zuuretsend reinigingsproces garandeert een schoon oppervlak en een optimale morfologie.

Dyna Helix ST Tandimplantaten systeem

1 conische abutmentconnectie

Nauwkeurige afsluiting van de abutmentconnectie door gebruik van een octagon met perspassing

 • interne octagon met perspassing
 • conische abutment connectie
 • één universele K&B conische fixatieschroef
 • elk abutment past op alle implantaat types en diameters

Vermoeidheidsproeven hebben aangetoond dat dit ontwerp, zelfs na meer dan 50 miljoen cycli (10 x ISO norm) geen breuk vertoont. De conische vorm van de universele fixatieschroef voorkomt loskomen, indien vastgezet met 30 tot 35 Ncm. Door frictiekrachten wordt slechts een kleine hoeveelheid van de gebruikte torque overgebracht naar de schroefdraad, met als gevolg een aanzienlijke spanningsafname. Dit, samen met de conische verbinding voorkomt overbelasting en breuk van de schroef gedurende normaal fysiologisch gebruik.

1 instrumentencassette

De standaard Dyna Helix instrumentencassette kan gebruikt worden voor alle Dyna Helix implantaten. Dus is het mogelijk om gedurende een operatie het type implantaat te kiezen zonder hiervoor een andere instrumentencassette te hoeven openen.