Dyna Helix TM

Dyna Helix TM Implantaat

Een tand implantaat toepasbaar voor alle orale implantaatindicaties in de maxilla en mandibula ten behoeve van de functionele rehabilitatie van edentate of partieel edentate patiënten

 • TransMucosale gepolijste kraag
 • alleen éénfase chirurgie
 • geen verdichtingszone
 • scherpe snijdende onderzijde

Het design

Het Dyna Helix TM tand implantaat is gebaseerd op een tweedelige, wortelvormige kern met zelftappende, rechte schroefdraad tot aan het transmucosale gedeelte van het implantaat. Het ruwe, gemodificeerde ART-oppervlak heeft een optimale micromorfologie dat zorg draagt voor een snelle botappositie. De gepolijste kraag is speciaal vormgegeven voor het éénfase protocol. De scherpe onderzijde van het tand implantaat maakt de zelfsnijdende werking ideaal, zodat positionering in hoogte tijdens implantatie eenvoudiger is.

Voortappen is nodig, vooral in het corticale bot, als het risico bestaat van oververhitting of het ontstaan van te veel spanning in het omringende bot. De onderzijde van de draadwindingen is meer horizontaal ontworpen zodat axiale krachten op een meer verticale wijze worden overgedragen aan het alveolaire bot. Het gebruik van diverse implantaat diameters en all-fit-all abutments zorgt voor een interessante combinatie van eenvoud en betrouwbaarheid. Het huidige concept van het Dyna Helix TM tand implantaat is gebaseerd op een solide, rechte schroefcylinder met een 2µm gepolijste Trans Mucosale kraag (2.8mm). Het basis design van het Dyna Helix TM implantaat correspondeert met dat van het Dyna Helix ST-implantaat.

Het ontbreken van de verdichtingszone aan het bovenste gedeelte van het implantaat vereenvoudigt chirurgie bij type l of ll bot (zoals gedefinieerd door Lekholm en Zarb).

Het systeem

Het Dyna Helix implantaatsysteem combineert de succesvolle eigenschappen in de implantologie

 • wortelvormig met rechte zelftappende schroefdraad
 • hoge primaire stabiliteit in alle botkwaliteiten
 • early of immediate loading keuzemogelijkheid
 • platform switching
 • ART geruwd titanium oppervlakte

De speciale vorm van de schroefdraad resulteert in een combinatie van krachten dat zorg draagt voor een mechanische fixatie en een optimale krachtenverdeling. Dit draagt bij tot een hoge primaire stabiliteit van het implantaat.

Het Dyna Helix® implantaatsysteem geeft u de keuzemogelijkheid van één- of tweefase-chirurgie. Door de kenmerken van het implantaat zal een uitstekende primaire stabiliteit in alle botkwaliteiten bereikt worden. Het geeft de keuze om gebruikt te worden in standard, early of immediate loading indicaties.

De tweefase-implantaten hebben het platform switching concept. Indraaien wordt gedaan zonder mounting onderdeel door middel van een speciale octadriver.

Om de beste mechanische en biologische eigenschappen in combinatie met ideale oppervlakte behandelingseigenschappen te realiseren, zijn Dyna Helix implantaten gemaakt van medisch Titanium grade 5 ELI 1,2,3,4. Statistische analyses op de beschikbare onderzoeksliteratuur onderbouwt het bewijs dat bot-implantaat interactie afhangt van de oppervlakte ruwheid. Een specifieke oppervlakte topografie met een Ra-waarde tussen 1 en 1.5μm zorgt voor een optimale oppervlakte voor botintegratie. Biomechanische metingen laten zien dat, op dit moment, de beste resultaten gerealiseerd worden met een micro/macro ruwheid variërend tussen 4 en 16μm. Dyna Helix ART- implantaten voldoen aan de hiervoor genoemde eigenschappen door een Ra-waarde tussen 1.2 en 1.5 en micro/macro ruwheid tussen 4 en 14 micron te hebben. Deze eigenschappen worden gerealiseerd door middel van een straalproces met verschillende afmetingen HA-deeltjes. Een zuuretsend reinigingsproces garandeert een schoon oppervlak en een optimale morfologie.

1 conische abutmentconnectie

Nauwkeurige afsluiting van de abutmentconnectie door gebruik van een octagon met perspassing

 • interne octagon met perspassing
 • conische abutment connectie
 • één universele K&B conische fixatieschroef
 • elk abutment past op alle implantaat types en diameters

Vermoeidheidsproeven hebben aangetoond dat dit ontwerp, zelfs na meer dan 50 miljoen cycli (10 x ISO norm) geen breuk vertoont. De conische vorm van de universele fixatieschroef voorkomt loskomen, indien vastgezet met 30 tot 35 Ncm. Door frictiekrachten wordt slechts een kleine hoeveelheid van de gebruikte torque overgebracht naar de schroefdraad, met als gevolg een aanzienlijke spanningsafname. Dit, samen met de conische verbinding voorkomt overbelasting en breuk van de schroef gedurende normaal fysiologisch gebruik.

1 instrumentencassette

De standaard Dyna Helix instrumentencassette kan gebruikt worden voor alle Dyna Helix implantaten. Dus is het mogelijk om gedurende een operatie het type implantaat te kiezen zonder hiervoor een andere instrumentencassette te hoeven openen.